OBDUCTIES

Obducties behoeven niet telefonisch te worden aangevraagd. Wel is het nodig deze telefonisch aan te melden (door u of door de begrafenisondernemer) bij de mortuariummedewerker van het betreffende ziekenhuis. U dient ook zorg te dragen voor een schriftelijke aanvraag, voorzien van de personalia van de overledene en van medische informatie.

Een obductieaanvraag moet door een erkende arts (specialist of huisarts) ondertekend worden. Dit betekent dat op de overlijdensakte is getekend voor een natuurlijk overlijden en dat de nabestaanden toestemming hebben verleend. Indien een schedelobductie gewenst is, moet hiervoor aparte toestemming door de nabestaanden verleend worden.

De medische specialisten dienen de aanvraag te bezorgen bij het laboratorium (voor 10 uur ’s ochtends indien zelfde dag obductie uitgevoerd moet worden).

Huisartsen kunnen deze aanvraag best faxen naar het secretariaat van het laboratorium en geven het origineel in een gesloten omslag mee met de begrafenisondernemer die het lichaam naar het desbetreffende ziekenhuis brengt.

Op de aanvraag dient een telefoonnummer vermeld te worden van diegene waaraan de eerste bevindingen moet worden doorgebeld.