LICHAAMSMATERIAAL

Nadergebruik lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Wat gebeurt er met het bloed, stukjes van organen of bot dat over is nadat u bent onderzocht, behandeld of geopereerd? Het onderstaande geeft meer informatie over het gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Gebruiklichaamsmateriaal
Ziekenhuizen en academische centra behandelen patiënten. Maar zij leiden ook dokters op en doen wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek word de kwaliteit van de zorg verbeterd en nieuwe medicijnen en behandeltechnieken ontwikkeld. Voor deze belangrijke taken die de gezondheidszorg vooruit helpen, is lichaamsmateriaal nodig. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van overbodig geworden lichaamsmateriaal, dit is dus materiaal dat na een onderzoek, behandeling of operatie ‘over’ is. Voorbeelden van dergelijk overbodig geworden lichaamsmateriaal zijn bloed, stukjes van organen of bot.

Zorgvuldig gedrag
Artsen en onderzoekers hebben samen met patiënten- en artsenkoepels gedragsregels voor wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Aan deze regels moeten zij zich dan ook houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels ten aanzien van uw privacy en eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. Alleen na goedkeuring door een wetenschapscommissie van een ziekenhuis of academisch centrum mag wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal worden gestart.

Bescherming privacy
Lichaamsmateriaal voor onderzoek, wordt uitsluitend geanonimiseerd verstrekt. Op die manier kan de onderzoeker niet zien van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is.

Informatie over onderzoek
U zult niet over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd. Reden hiervoor is de enorme hoeveelheid mensen die bij een wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken. Bovendien duren wetenschappelijke studies soms jaren. Het is ondoenlijk iedereen te informeren.

Bezwaar
Indien u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van lichaamsmateriaal, dan hoeft u niets te doen. Uw behandelend arts gaat er dan van uit dat u akkoord bent met het gebruik van het restmateriaal.

Indien u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs gebruikt wordt, kunt u bezwaar maken middels het formulier “Bezwaarformulier gebruik van lichaamsmateriaal” Dit formulier kunt u downloaden via onze website www.palabwb.nl

Uw bezwaar wordt vervolgens geregistreerd in ons informatiesysteem. Uw lichaamsmateriaal is dan niet beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Maakt u bezwaar, dan heeft dit geen invloed op de relatie met degenen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Ontdekking ziekte tijdens onderzoek
Het kan voorkomen dat een onderzoeker bij het bestuderen van het gecodeerde lichaamsmateriaal een behandelbare ziekte ontdekt. De onderzoeker zal dit terugkoppelen. Als dit inderdaad gevolgen heeft voor uw gezondheid, zal uw behandelende arts hierover contact met u opnemen. Als u niet op de hoogte gesteld wilt worden van een mogelijke ontdekking van een behandelbare ziekte, kunt u ook daarvoor bezwaar maken middels hetzelfde formulier “Bezwaarformulier gebruik van lichaamsmateriaal” Uw lichaamsmateriaal zal dan niet voor onderzoek worden gebruikt.

Informatie
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze organisatie. Tevens heeft de beroepsvereniging van de Pathologie (NVVP) een folder uitgebracht omtrent het bewaren van lichaamsmateriaal. Deze folder is als pfd te downloaden en staat onder "Downloads" onder "Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie Laboratoria".

Klachten
Als u niet tevreden bent met de manier waarop er binnen de Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant wordt omgegaan met medische gegevens en lichaamsmateriaal, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij:

Klachtencommissie Bravis Ziekenhuis
p/a secretariaat College van Bestuur
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom