WAT GEBEURT ER BIJ DE PATHOLOGIE?

Soms is onderzoek nodig om te weten te komen wat er aan de hand is. Middels het weghalen van (een klein stukje) weefsel of via een punctie verkregen losse cellen is pathologisch onderzoek mogelijk.

Pathologisch onderzoek is primair gericht op het stellen van een diagnose op weefsel of losse cellen. Hierbij wordt er vooral gekeken of er sprake is van een goedaardige – of kwaadaardige afwijking. De patholoog stelt de diagnose. Deze diagnose is belangrijk voor het verdere verloop van de behandeling van een patiënt.

Op verschillende afdelingen binnen het pathologisch laboratorium worden de weefsels en losse cellen verwerkt en voorbereid tot gekleurde preparaten waarop het stellen van een diagnose mogelijk is. Meer over de verschillende afdelingen zijn te vinden onder het kopje 'soorten onderzoek'.

Tevens speelt het pathologisch laboratorium een belangrijke rol in het kader van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'bevolkingsonderzoek'.